dnes je 23.7.2024

Praktické informace - Daňové tabulky

 

Daň z příjmů právnických osob

Rok 2008 2009 2010-2023 2024
Výše daně 21 % 20 % 19 % 21 %

Daň z přidané hodnoty

Sazba DPH K 1. 1. 2024 Platnost v období
Základní sazba 21 % Do 31. 12. 2012 ve výši 20 %.
Snížená sazba  12 % Do 31. 12. 2012 ve výši 14 %, název první snížená sazba; od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023: první snížená sazba 15 %.
Druhá snížená sazba  Zrušena k 31. 12. 2023 Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023: druhá snížená sazba 10 %.

 

Daň z příjmů fyzických osob

Od 1. 1. 2024:

§ 16 ZDP od 1. 1. 2024
Sazba a výpočet daně pro základ daně
(1)  Sazba daně činí
a)  15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy a
b)  23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy.
(2)  Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.
36násobek průměrné mzdy od 1. 1. 2024 činí 1.582.812 Kč (36 x 43.967 Kč). Průměrná mzda je spočtena: 40.638 Kč x 1,0819.

Od 1. 1. 2021:

(1) Sazba daně činí

a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a

b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

(2) Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2020:

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % (výpočet ze superhrubé mzdy).

Solidární zvýšení daně činí 7 %.

Slevy na dani z příjmů  podle § 35ba odst. 1 a § 35c zákona o daních z příjmů 
 
Slevy na dani Ustanovení ZDP   2018-2020 2021 2022-2023 2024

základní
na poplatníka

§ 35ba
odst. 1
písm. a)
1/12 2.070 Kč 2.320 Kč 2.570 Kč 2.570 Kč
roční 24.840 Kč 27.840 Kč 30.840 Kč 30.840 Kč

na 1. vyživované dítě

§ 35c
odst. 1
1/12 1.267 Kč 1.267 Kč 1.267 Kč 1.267 Kč
roční 15.204 Kč 15.204 Kč 15.204 Kč 15.204 Kč

na 2. vyživované dítě

1/12 1.617 Kč 1.617 Kč 1.860 Kč 1.860 Kč
roční 19.404 Kč 19.404 Kč/22.320 Kč*) 22.320 Kč 22.320 Kč

na 3. a každé další dítě

1/12 2.017 Kč 2.017 Kč 2.320 Kč 2.320 Kč
roční 24.204 Kč 24.204 Kč/27.840 Kč*) 27.840 Kč 27.840 Kč

na manželku

§ 35ba
odst. 1
písm. b)
roční 24.840 Kč 24.840 Kč 24.840 Kč 24.840 Kč**)

na invaliditu 1.
nebo 2. stupně / od roku 2014
základní sleva na invaliditu

§ 35ba
odst. 1
písm. c)
1/12 210 Kč 210 Kč 210 Kč 210 Kč
roční 2.520 Kč 2.520 Kč 2.520 Kč 2.520 Kč

na invaliditu
3. stupně / od roku 2014
rozšířená sleva na invaliditu

§ 35ba
odst. 1
písm. d)
1/12 420 Kč 420 Kč 420 Kč 420 Kč
roční 5.040 Kč 5.040 Kč 5.040 Kč 5.040 Kč

držitel průkazu
ZTP/P

§ 35ba
odst. 1
písm. e)
1/12 1.345 Kč 1.345 Kč 1.345 Kč 1.345 Kč
roční 16.140 Kč 16.140 Kč 16.140 Kč 16.140 Kč

studenti - žáci

§ 35ba
odst. 1
písm. f)
1/12 335 Kč 335 Kč 335 Kč 0 Kč
roční 4.020 Kč 4.020 Kč 4.020 Kč

Sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy - maximálně do výše minimální mzdy (od 1. 1. 2014), tj. v roce 2021 až do výše 15.200 Kč na každé dítě.

Sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy - byla od 1. 1. 2024 zrušena.

*) 

Jak poplatník změny provedené novelou č. 285/2021 Sb. v daňovém zvýhodnění realizuje v praxi po 28. 7. 2021? Vyšší roční částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě se použijí zpětně od 1. 1. 2021, a to následujícím způsobem:

  • U poplatníka, který podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, se navýšení částky na daňové zvýhodnění na druhé, resp. na třetí a další dítě promítne v plné výši v daňovém přiznání za rok 2021;
  • U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil prohlášení k dani, se navýšení částky na daňové zvýhodnění na druhé, resp. na třetí a další dítě promítne v plné výši až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (navýšení měsíčních částek nebude uplatňováno v rámci stanovení měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti). Při zúčtování měsíční mzdy a stanovení měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti se vyšší měsíční částky daňového zvýhodnění na druhé, resp. na třetí a další dítě použijí až od ledna 2022.

**)

§ 35bb ZDP od 1. 1. 2024
Sleva na manžela
(1)  Výše slevy na manžela činí 24 840 Kč. Výše slevy se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je sleva uplatňována na manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
(2)  Slevu na manžela lze uplatnit pouze tehdy, pokud
a)  poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let, a
b)  manžel poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.

Sazby daně darovací - do 31. 12. 2013

Od 1. 1. 2008 je od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

od Kč do Kč Sazba daně pro III. skupinu
- 1.000.000

7,0 %

1.000.000 2.000.000

70.000 Kč a 9,0 %

ze základu přesahujícího
1.000.000 Kč

2.000.000 5.000.000

160.000 Kč a 12 %

ze základu přesahujícího
2.000.000 Kč

5.000.000 7.000.000

520.000 Kč a 15,0 %

ze základu přesahujícího
5.000.000 Kč

7 000 000 10 000 000

820.000 Kč a 18,0 %

ze základu přesahujícího
7.000.000 Kč

10.000.000 20.000.000

1.360.000 Kč a 21,0 %

ze základu přesahujícího
10.000.000 Kč

20.000.000 30.000.000

3.460.000 Kč a 25,0 %

ze základu přesahujícího
20.000.000 Kč

30.000.000 40.000.000

5.960.000 Kč a 30,0 %

ze základu přesahujícího
30.000.000 Kč

40.000.000 50.000.000

8.960.000 Kč a 35,0 %

ze základu přesahujícího
40.000.000 Kč

50.000.000 a více

12.460.000 Kč a 40,0 %

ze základu přesahujícího
50.000.000 Kč

Sazby daně dědické - do 31. 12. 2013

Při výpočtu daně dědické se postupuje podle tabulky pro daň darovací, ale výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5. Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami v I. skupině a od 1. 1. 2008 také v II. skupině.

Poznámka:

I. skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé
II. skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
III. skupina - ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Daň z nabytí nemovitých věcí

Od 1. 1. 2014 byla daň z převodu nemovitostí nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Sazba daně činí 4 % ze základu daně. Daňová sazba je tedy stejná, jako byla v roce 2013 sazba daně z převodu nemovitostí.

S účinností zákona č. 386/2020 Sb., o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

 
Partneři

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
24.7.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.7.2024
 1 EUR25,24 CZK (-0,01)
 1 USD23,19 CZK (-0,01)
 1 GBP29,97 CZK (+0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,78 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Daňový kalendář
červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost:
24.7.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Nahrávám...
Nahrávám...