dnes je 25.6.2024

Input:

115/2022 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti

č. 115/2022 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2022,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
Česká národní banka stanoví podle § 3 odst. 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 8 odst. 6, § 13 odst. 2 a § 22 zákona č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) podle § 14h písm. a) a § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 57 odst. 2 a § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů:
ČÁST PRVNÍ
PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O PANEVROPSKÉM OSOBNÍM PENZIJNÍM PRODUKTU
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí, formát a další technické náležitosti žádosti o
a)  registraci panevropského osobního penzijního produktu podle § 3 odst. 3 zákona a
b)  udělení souhlasu podle § 8 odst. 6 zákona k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli.
(2)  Tato vyhláška dále upravuje formát a další technické náležitosti
a)  oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu podle § 4 odst. 2 zákona, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, a
b)  žádosti o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu podle § 6 odst. 2 zákona.
(3)  Tato vyhláška dále stanoví
a)  rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu podle § 5 odst. 3 zákona a
b)  rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle § 13 odst. 2 zákona.
§ 2
Identifikační údaje
Pro účely této vyhlášky se rozumí identifikačními údaji u
a)  právnické osoby a podnikající fyzické osoby název nebo jméno, sídlo, skutečné sídlo, liší-li se od sídla, a identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,
b)  fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno a rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a bydliště.
§ 3
Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu
(K § 3 odst. 3 zákona)
(1)  Podrobnostmi náležitostí žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu jsou identifikační údaje žadatele a přílohy podle odstavce 2 obsahující údaje o splnění podmínek pro registraci panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 (dále jen „nařízení”).
(2)  Přílohami žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu jsou
a)  návrh smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu podle čl. 4 nařízení,
b)  popis opatření, pokud jde o správu portfolia aktiv, řízení rizik a personální, technické a organizační předpoklady v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem,
Nahrávám...
Nahrávám...