dnes je 23.7.2024

Input:

240/2014 Sb., Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 240/2014 Sb., Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2014
o výši sazeb mýtného, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
479/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 3, § 5 a přílohy; ruší § 4
40/2024 Sb.
(k 1.3.2024)
mění
40/2024 Sb.
(k 25.3.2024)
mění přílohy
184/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 1 a vkládá § 6a
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací a způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.
§ 2
(zrušen nař. vlády č. 40/2024 Sb. k 1.3.2024)
§ 3
Rozlišení a výše sazeb mýtného
(1)  Sazby mýtného se člení podle
a)  kategorie pozemní komunikace na sazby za užívání
1.  dálnice, nebo
2.  silnice I. třídy,
b)  kategorie vozidla na sazby pro
1.  vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo
2.  vozidla kategorie M2 a M3,
c)  emisní třídy EURO vozidla na sazby pro vozidla
1.  do třídy EURO IV,
2.  třídy EURO V a EEV,
3.  třídy EURO VI, nebo
4.  používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík,
d)  největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy o hmotnosti
1.  více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny,
2.  nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun, nebo
3.  nejméně 12 tun,
e)  počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy
1.  se 2 nápravami,
2.  se 3 nápravami,
3.  se 4 nápravami, nebo
4.  s 5 nebo více nápravami, a
f)  emisní třídy CO2 vozidla na sazby pro vozidla
1.  emisní třídy CO2 č. 1,
2.  emisní třídy CO2 č. 2,
3.  emisní třídy CO2 č. 3,
4.  emisní třídy CO2 č. 4, nebo
5.  emisní třídy CO2 č. 5.
(2)  Sazby mýtného za užívání
a)  dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)  silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c)  dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
d)  silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
§ 4
(zrušen nař. vlády č. 479/2020 Sb. k 1.1.2021)
§ 5
Sleva na mýtném
(1)  Časové období rozhodné pro výpočet slevy na části mýtného celkově uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace (dále jen „sleva na mýtném”) se stanoví na kalendářní rok.
(2)  Pokud celková výše části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace zjištěná systémem elektronického mýtného v průběhu časového období podle odstavce 1 u vozidla v systému elektronického mýtného
Nahrávám...
Nahrávám...