dnes je 27.5.2024

Input:

360/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

č. 360/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 39 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona, se stanoví částkou 10 000 000 Kč”.
2. V § 2 odst. 2 se slova „částkou 1 000 000 Kč násobenou počtem ohlášených společníků” nahrazují slovy „jako součet částek, které by byly stanoveny jednotlivým ohlášeným
Nahrávám...
Nahrávám...