dnes je 22.7.2024

Input:

561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v § 183 vkládá odst. 7
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění v § 16 odst. 4 písm. c), § 36 odst. 2, § 108 odst. 5, v § 108 vkládá odst. 9
179/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
ruší v § 8 odst. 8, mění § 14 odst. 2, § 16 odst. 8 a 9, § 26 odst. 2, § 28 odst. 1 písm. c) a odst. 7, § 60 odst. 8, § 61 odst. 4, § 79 odst. 6, § 80 odst. 10, § 81 odst. 6, § 94 odst. 1, § 174 odst. 9, § 185 odst. 1 a 2,
vkládá § 8a, v § 16 odst. 10, v § 183 odst. 7, v § 185 odst. 24
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
mění nadpis části deváté a v § 163 odst. 1; vkládá § 113a až 113c
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění v § 172 odst. 2 a 5, v § 183 vkládá odst. 7 až 10
624/2006 Sb.
(k 30.12.2006)
mění § 8, § 8a, § 152, § 166, nové přechodné ustanovení
217/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 185 a § 192
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 126 odst. 3 písm. e), § 147 odst. 1 písm. n), § 154 odst. 1 písm. j), § 155 odst. 1 písm. f); ruší § 154 odst. 1 písm. k); vkládá nový § 159a
343/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 20 odst. 1 až 3, § 28 odst. 2 písm. a), § 28 odst. 3 písm. a), § 36 odst. 2, § 38 odst. 6, § 160 odst. 3, § 172 odst. 8; vkládá v § 172 nový odst. 9, a nové §§ 183a a 183b; ruší v § 183 odst. 6 až 10
58/2008 Sb.
(k 26.2.2008)
v § 61 mění odst. 2 a ruší odst. 3 a 4
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 124 mění odst. 4 a vkládá odst. 5
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění 21 novelizačních bodů
242/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 73, § 80 odst. 1, 2 a 5, § 81 odst. 10 (po přečíslování odst. 11), § 82 odst. 1 a 2, § 113, § 113a, § 113b, § 113c, § 172 odst. 5;
vkládá § 80b, § 113d a novou část osmnáctou;
ruší § 176; nová přechodná ustanovení
242/2008 Sb.
(k 1.9.2009)
mění § 78, § 79, § 80 odst. 3 a 4, § 81, § 82 odst. 3; vkládá § 78a, § 80a, v § 81 odst. 7
243/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 60, v § 62 odst. 2; vkládá § 60a a § 60b
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 138 odst. 3
ÚZ 317/2008 Sb.
 
 
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění v § 16 odst. 7
49/2009 Sb.
(k 5.3.2009)
mění, celkem 72 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
49/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 80 odst. 2, § 80b odst. 4, § 113 odst. 2 a 3, § 113a odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 125 odst. 3 písm. b), § 154 odst. 1 písm. a) a § 183a
378/2009 Sb.
(k 30.10.2009)
mění § 185; nové přechodné ustanovení
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 183b odst. 3 nové písm. d)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 55 odst. 2
331/2011 Sb.
(k 14.11.2011)
mění v § 185 odst. 9 a odst. 26
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 17 odst. 3, § 34 odst. 6, § 50 odst. 2, § 67 odst. 2, § 116
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 148, § 150 odst. 1 a § 159a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
472/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 88 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
472/2011 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 123 odst. 4
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 113b odst. 1 a 2 a § 113c odst. 1
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 116 a § 121 odst. 1
370/2012 Sb.
(k 9.11.2012)
mění, nová přechodná ustanovení
370/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 163 odst. 2, § 178, § 179 a § 180 odst. 1
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 137
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 103
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 150 odst. 3, § 174 a § 175
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 173 odst. 2 a 3
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
82/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 28, § 32 odst. 2, § 47 odst. 1, § 81, § 171 a § 183 odst. 4
82/2015 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 16, § 17 odst. 3, § 19, § 27, § 28, § 34 odst. 6, § 41 odst. 9, § 46 odst. 3, § 49 odst. 2, § 67 odst. 2, § 81 odst. 11 písm. d), § 123, § 160, § 161 odst. 2, § 162 odst. 2, § 181, § 183; vkládá nové § 16a a 16b
178/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění, nová přechodná ustanovení
178/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 34, § 35, § 36, § 37, § 80, § 80a, § 81, § 82, § 178, § 179 a § 183a; vkládá § 34a a 34b
178/2016 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 34, § 35, § 47, § 123
178/2016 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 34 odst. 3
178/2016 Sb.
(k 1.9.2020)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 101/2017 Sb. a zák. č. 167/2018 Sb.
178/2016 Sb.
(k 1.11.2020)
změny nebudou provedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 284/2020 Sb.
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 18
101/2017 Sb.
(k 5.4.2017)
mění § 16a, § 40, § 41, § 161, § 166, § 170, § 180 a § 182
101/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 20, § 31, § 38, § 57, § 81, § 102, § 108, § 149 a § 183a; vkládá § 22a a 22b
101/2017 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 16, § 23, § 30, § 121, § 160, § 161, § 162, § 170, § 180 a § 182; vkládá § 111a, § 161a, § 161b, § 161c a § 162a; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 167/2018 Sb.
101/2017 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 34 odst. 1
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 183b odst. 3
167/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 34 odst. 1
46/2019 Sb.
(k 15.2.2019)
mění § 47 odst. 1
284/2020 Sb.
(k 11.7.2020)
mění § 30 a § 183c
284/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění; nové přechodné ustanovení
284/2020 Sb.
(k 30.9.2025)
pozbývají platnosti slova v ustanovení § 78a odst. 1; „ ; to neplatí pro zkušební předmět matematika rozšiřující” - dosud neuvedeno
349/2020 Sb.
(k 25.8.2020)
vkládá § 184a
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 104 odst. 1
94/2021 Sb.
(k 27.2.2021)
mění § 163
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 183a
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 34 odst. 9
183/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 22a, § 123, § 161c, § 170, § 180 a § 182
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 138; nové přechodné ustanovení
421/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání”) uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
§ 2
Zásady a cíle vzdělávání
(1)  Vzdělávání je založeno na zásadách
a)  rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,
b)  zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
c)  vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání,
d)  bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
e)  svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
f)  zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,
g)  hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,
h)  možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání.
(2)  Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a)  rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
b)  získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c)  pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
d)  pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e)  utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
f)  poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,
g)  získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
(3)  Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.
Vzdělávací programy
§ 3
Systém vzdělávacích programů
(1)  Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy.
Nahrávám...
Nahrávám...