dnes je 27.5.2024

Input:

100/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

č. 100/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021:
Čl. I
Vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 písm. a) se číslo „1,13” nahrazuje číslem „1,23”.
2. V § 15 odst. 1 písm. b) se číslo „0,92” nahrazuje číslem „1,00”.
3. V § 15 odst. 2 se číslo „1,02” nahrazuje číslem „1,11”.
4. V § 17 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 107,7 % smluvně sjednané úhrady za 1 den pobytu pro rok 2019 násobené koeficientem KompenzaceDPKCOVID. Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada 1 dne pobytu za rok 2019 ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dospělé. Koeficient KompenzaceDPKCOVID se pro účely stanovení celkové úhrady pro rok 2021 vypočte následovně:
 
kde:
 
KompenzaceDPKCOVID
je koeficient kompenzace za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané dny pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče pro dospělé, děti a dorost v hodnoceném období.
PDPK2021
je počet dnů pobytu v rámci komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče pro dospělé, děti a dorost poskytnutých v hodnoceném období, poskytovatelem vykázaných do 31. března 2022 a zdravotní pojišťovnou uznaných do 31. května 2022.
PDPK2019
je počet dnů pobytu v rámci komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče pro dospělé, děti a dorost poskytnutých v referenčním období, poskytovatelem vykázaných do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznaných do 31. května 2020.
(2) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za 1 den pobytu ve výši 107,7 % smluvně sjednané úhrady za 1 den pobytu pro rok 2019 násobené koeficientem KompenzaceDPPCOVID. Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada 1 dne pobytu za rok 2019 ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům. Koeficient KompenzaceDPPCOVID se pro účely stanovení celkové úhrady pro rok 2021 vypočte následovně:
 
kde:
 
Nahrávám...
Nahrávám...