dnes je 10.12.2022

Input:

DIS a DIS+ v letech 2021-2022

14.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

DIS a DIS+ v letech 2021-2022

Mgr. Ing. Eva Horáková

V letošním roce (28. 2.) byl pro širokou veřejnost spuštěn Portál MOJE daně a Online finanční úřad. Ten zahrnuje možnost využívat služby Daňové informační schránky, která je vymezena daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb., dále jen "daňový řád").

Služby Daňové informační schránky jsou aktuálně dostupné ve dvou verzích. Legislativní úprava umožňuje souběh využívání Daňové informační schránky, jejíž služby a podmínky byly stanoveny jak daňovým řádem účinným do 31. 12. 2020, tak od 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že nejsou shodně vymezeny způsoby pro přihlášení i rozsah poskytovaných služeb, existuje možnost se přihlásit do:

  • "DIS", jak je označována Daňová informační schránka vymezená daňovým řádem účinným do konce roku 2020,

  • i "DIS+", která je vymezena daňovým řádem účinným od 1. 1. 2021.

Fakticky je tak možné i nadále využívat DIS, která byla poprvé zpřístupněna v roce 2008. Její služby byly postupně modernizovány a rozšiřovány, přičemž možnosti pro přihlášení a přístup do ní odpovídají vymezení daňového řádu, ve znění účinném do konce roku 2020. To znamená, že do ní může vstupovat (při splnění všech podmínek) jak daňový subjekt, tak i zástupce daňového subjektu, který je oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu nebo je zmocněn k přístupu do DIS. Pro možnost jejího využívání bylo nutné podat správci daně Žádost o zřízení (pokud nebyla zřízena ze zákona) a Přihlášku k nahlížení, případně i Plnou moc. Žádost o zřízení DIS již po 4. 2. 2021 není možné podat. Pokud ale byla zřízena před tímto datem, je možné její služby i nadále využívat, a to až do 28. 2. 2022, kdy končí přechodné období vymezené legislativní úpravou.

Od 1. 3. 2022 bude možné se přihlásit jen do DIS+. Tu je možné využívat již nyní. Přístup do ní je na přístupu do DIS nezávislý.

Pro možnost kontinuálního využívání služeb je tedy nutné v rámci přechodného období provést aktivaci příslušných DIS+ a nastavit požadovaná pověření přístupem. To je možné jen prostřednictvím Online finančního úřadu a DIS+.

Způsoby přihlášení do DIS+

Prvním krokem pro možnost využití DIS+ je výběr volby Online finanční úřad na stránce www.mojedane.cz . V části Přihlášení do DIS+ je pak nutné zvolit jednu ze tří nabízených možností. Je možné se přihlásit:

  1. s využitím e-identity (od 1. 12. 2021 nově nazývána jako "Identita občana"),
  2. pomocí ověření identity způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo
  3. zadáním přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR.

Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR slouží výhradně pro účely přihlášení do DIS+. Tato možnost je určena zejména pro uživatele, kteří nemohou využít ostatních způsobů pro přihlášení. Požádat o přístupové údaje lze prostřednictvím online žádosti, přičemž jejich využití pro přihlášení je možné až po ověření totožnosti uživatele na finančním úřadě.

Eidentita.cz ( identitaobcana.cz ), jako Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci, zprostředkovává ověření totožnosti mezi poskytovatelem identity a poskytovatelem služby. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali příslušnou akreditaci. Mezi ně patří například elektronický občanský průkaz s čipem, služba mojeID nebo také bankovní identita. Ta slouží pro přihlášení uživatelů, kteří mají u vybraných bank přístup do internetového bankovnictví.

Seznam DIS+

Po přihlášení je uživateli zobrazen seznam DIS+, do kterých má přístup. Pro využití služeb DIS+ (daného daňového subjektu) je nutné nejprve DIS+ aktivovat vybráním příslušné volby. V seznamu DIS+ je v první části zobrazena osobní DIS+ uživatele. Pokud tzv. ze zákona má uživatel právo jednat za jiné daňové subjekty, bude mít jejich DIS+ zobrazeny v části Jsem oprávněnou osobou. Přístup do těchto DIS+ je umožněn fyzické osobě, která je statutárním orgánem, zákonným zástupcem, opatrovníkem, ustanoveným zástupcem, insolvenčním správcem, svěřenským správcem, osobou spravující pozůstalost, případně další osobou, jejíž oprávnění k přístupu do DIS+ vyplývá přímo z daňového řádu. V ostatních případech je možné do DIS+ přistupovat prostřednictvím uděleného pověření přístupem. Tyto DIS+ jsou pak zobrazeny v části Mám pověření přístupem.

Pověření přístupem do DIS+ není zmocněním ve smyslu daňového řádu. Je možné jej udělit pouze z konkrétní DIS+, do které má být přístup umožněn, dle rozsahu oprávnění pověřujícího.

Pověření přístupem obecně

Pověření nového uživatele přístupem spočívá v jeho identifikaci, a to pomocí kódu pro pověření nebo čísla jeho občanského průkazu s uvedením jména a příjmení. Při využití kódu pro pověření není třeba k identifikaci uživatele zadávat žádné další informace. Svůj kód pro pověření najde po přihlášení každý uživatel ve svém uživatelském účtu.

V dalším kroku je nutné vymezit, jaký má být dotčenému uživateli udělen rozsah pověření přístupem. Aktuálně jsou vymezeny tři základní možnosti, z kterých je možné volit:

  1. První variantou jsou Úplná oprávnění, která zahrnují možnost prohlížení všech dostupných informací a provádění všech operací včetně odesílání podání.
  2. Další možností je oprávnění pro Prohlížení vybraných údajů, kdy je možné si zvolit, zda uživatel bude moci nahlížet na všechny údaje, nebo jen na údaje k určeným částem. Uživatelé s právem k prohlížení nemohou odesílat prostřednictvím DIS+ podání.

V obou těchto případech, tedy jak v případě úplných oprávnění, tak v případě oprávnění k prohlížení, je možné si (při splnění podmínek vymezených v daňovém řádu) zvolit, zda dotčený uživatel bude moci umožnit do vybrané DIS+ přístup dalším uživatelům, či nikoliv.

  1. Poslední variantou je pak volba Administrátor, která umožňuje pověřit přístupem uživatele, který může spravovat pověření přístupem. To znamená, že administrátorovi je v DIS+ umožněno pověřovat přístupem, měnit rozsah pověření, rušit ho a zobrazovat si jen navazující informace.

Po potvrzení zadaných údajů je udělené

Nahrávám...
Nahrávám...