dnes je 19.6.2024

Input:

Elektronická identifikace a identita

12.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Elektronická identifikace a identita

MVDr. Milan Vodička

Jedním ze základních parametrů právního jednání kromě zřejmého projevu vůle je také určení osoby, která jej činí – viz § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podobně v případě podání vyžadují procesní předpisy jasnou patrnost skutečnosti, kdo jej činí – viz např. § 70 odst. 3 DŘ, daňového řádu, § 37 odst. 2 SŘ, správního řádu nebo § 42 odst. 4 OSŘ, občanského soudního řádu.

V elektronické podobě k tomuto účelu slouží v České republice elektronické podpisy, ověření identity informačním systémem datových schránek (ověřená identita) anebo zaručená identita s využitím prostředků elektronické identifikace na centrálním portálu Identita občana.1

Ověření identity prostřednictvím ISDS

Ověření identity proběhne po zadání přihlašovacích údajů v informačním systému datových schránek (ISDS). Následně jsou připraveny požadované údaje a se souhlasem identifikované osoby předány IT systému, který si je vyžádal. Tento postup lze použít např. na portálu MoJe daně Finanční správy, Portálu občana nebo ePortálu České správy sociálního pojištění.

Základním východiskem je předpoklad, že každý uživatel zachází s přihlašovacími údaji do datové schránky tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití nebo neoprávněnému užití, a proto lze takto ověřenou identitu považovat za spolehlivou. Lze přitom využít kteroukoli z možností, které jsou pro přístup do datových schránek k dispozici. To v této chvíli představuje kromě jména a hesla (doplněného případně o SMS nebo jednorázový bezpečnostní kód) také mobilní klíč, Identitu občana či elektronický certifikát.

Je potřeba mít na paměti, že pro úspěšné ověření identity může být (a v praxi bývá) některými systémy požadováno propojení identifikačních údajů na základní registry. Po přihlášení do datové schránky v části Nastavení – Osobní údaje, musí proto být v poli "Ztotožněn v Registru obyvatel" uvedeno "Ano". Pokud tomu tak není, je aktivní tlačítko sloužící k realizaci tohoto procesu anebo je nutná návštěva pracoviště CzechPOINT pro nápravu stavu.

NIA – Národní bod pro identifikaci a autentizaci neboli Identita občana

Portál nazývaný Identita občana vznikl na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci jako státem garantovaný informační systém veřejné správy (Národní bod). Plní funkci uzlu pro připojení kvalifikovaných systémů umožňujících prokázání totožnosti uživatelů online služeb veřejné správy.

V této chvíli existují následující možnosti, jak si na portálu založit digitální identitu. Lze použít

  • Mobilní klíč eGovernmentu je aplikace pro mobilní telefony se systémy Android nebo iOS, založená na jednorázových QR kódech. Po jejich sejmutí fotoaparátem nebo čtečkou instalovanou v mobilu proběhne přihlášení do aplikace s použitím některého ze způsobů identifikace (PIN, otisk prstu ad.).

  • eObčanka reprezentuje státem preferovaný prostředek identifikace, zveřejněný na seznamu Evropské komise pod označením "cz eID card"2, který je uznáván ve všech členských státech EU. Jedná se o občanské průkazy s kontaktním čipem vydané po 1. červenci 2018, u nichž držitel provedl aktivaci čipu (při převzetí nebo i později). eObčanka je vložena do čtečky připojené k počítači, notebooku apod., její použití je navíc chráněno nutností zadat číselný kód.

  • NIA ID (jméno, heslo, SMS) – digitální identitu lze prokazovat i zadáním jména, hesla a jednorázového kódu obdrženého SMS zprávou. Podmínkou je předchozí návštěva některého pracoviště Czech POINTu, kde je provedena fyzická identifikace konkrétní osoby, přiděleno jméno a heslo a zaevidováno číslo mobilního telefonu.

  • IIG – International ID Gateway – je rozcestník k identifikačním portálům členských zemí Evropské unie, určený pro cizí státní příslušníky,

Nahrávám...
Nahrávám...