dnes je 1.3.2024

Input:

Platební karty

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

13.5
Platební karty

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o platebních kartách je zaměřena na:

1. Předmět vnitřního předpisu

2. Evidenci platebních karet firmy

3. Vymezení zaměstnanců, kteří mohou platební karty používat

4. Povinnosti zaměstnanců při používání platební karty (účel použití)

5. Vyúčtování plateb

1. Předmět vnitřního předpisu

Vnitřní předpis upravuje problematiku evidence platebních karet v držení účetní jednotky včetně pravidel používání platebních karet. Směrnice vymezuje způsob zpracování vyúčtování plateb realizovaných platebními kartami v elektronické podobě.

Jedna z možných variant:

2. Evidence platebních karet

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout platební kartu firmy k úhradě některých pracovních výdajů.

Evidenci platebních karet zajistí ............................ (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení + další identifikační údaje, jež je odpovědná za zpracování Evidence platebních karet).

Evidence platebních karet je zpracována prostřednictvím ........................... (specifikujte použitý softwarový produkt, ve kterém se tato evidence vyhotovuje (např. ERP systém účetní jednotky / MS Office / LibreOffice apod.) a současně je uložena do datového uložiště ..................

3. Zaměstnanci, kteří mohou karty používat:

.....

.....

4. Povinnosti zaměstnanců při používání platební karty firmy (účel použití)

Zaměstnanec je povinen používat platební kartu v souvislosti s vykonáváním pracovní činnosti, zejména:

  • drobné nákupy materiálu,

  • nákupy pohonných hmot,

  • placení oprav firemních vozidel

  • úhradu cestovních výdajů apod.

Limit čerpání: 5 000 Kč.

Čerpání vyšší částky je třeba projednat s ekonomickým ředitelem.

Platební karta není určena k výběru hotovosti z bankomatu.

5. Vyúčtování plateb

Zaměstnanec předloží bez zbytečného odkladu ekonomickému úseku daňové doklady a doklady o zaplacení prostřednictvím platební karty.

Varianty:

A)

Vyúčtování plateb se zpracovává v elektronické formě prostřednictvím softwarového produktu ....... (definujte použitý softwarový produkt, ve kterém probíhá vyúčtování plateb realizovaných prostřednictvím platební karty)

K vyúčtování zaměstnanec připojuje výhradně na elektronickou formu konvertované písemné daňové doklady a doklady o zaplacení prostřednictvím platební karty, přičemž tyto doklady se ukládají:

  • do cloudového uložiště (specifikujte cloudové uložiště, do kterého se nahrávají daňové doklady a doklady o zaplacení prostřednictvím platební karty),

  • pevný disk typu SSD/HDD (přesně definujte uložiště, do kterého zaměstnanec ukládá daňové doklady a doklady o zaplacení prostřednictvím platební karty),

  • přímo v použitém softwarovém produktu (specifikujte softwarový produkt, do

Nahrávám...
Nahrávám...