dnes je 1.3.2024

Input:

Úvodní slovo autora

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

0.1
Úvodní slovo autora

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Digitalizace a automatizace je fenoménem dnešní doby. Prostupuje řadou oborů, procesů, činností a aktivit. Jednou z významných oblastí, u kterých digitalizace probíhá, je právě i finanční účetnictví. Tím, že podnikatelský subjekt zdigitalizuje své účetnictví, získá konkurenční výhodu na trhu oproti subjektům, které s digitalizací nepočítají. Tento proces se týká všech podnikatelských subjektů na trhu, které chtějí zůstat konkurenceschopné, tedy od těch nejmenších (mikro účetních jednotek) po ty největší (velké účetní jednotky). Využívání digitálních technologií přispívá k efektivnímu přesnou dat a informací s cílem zajistit, aby jednotlivé procesy byly realizovány s maximální možnou mírou efektivity. Jednoznačným benefitem celého transformačního procesu je minimalizace nákladů na vedení účetnictví, neboť řada aktivit a operací, které musely být původně zpracovány prostřednictvím lidského faktoru, budou nově nahrazeny automatickými procesy.

Tím digitalizovaný subjekt získá informace z oblasti finančního účetnictví mnohem rychleji, levněji a zároveň i online například prostřednictvím cloudového uložiště kdykoliv bude potřebovat. Při správném nastavení kontrolních a bezpečnostních mechanismů lze též předpokládat i radikální snížení chybovosti v zaznamenávání jednotlivých hospodářských transakcí v porovnání s tradičním přístupem vedení účetnictví.

Jednou z důležitých oblastí digitalizačního procesu ve finančním účetnictví je tvorba vnitřních firemních předpisů, na základě kterých bude celý digitalizační proces zrealizován. Z tohoto důvodu musí účetní jednotka nejprve provést kompletní audit veškerých používaných směrnic v oblasti účetnictví s cílem identifikovat současné vnitřní předpisy, které je nezbytné upravit na nové podmínky. Dále je důležité zpracovat i nové vnitřní předpisy, jejichž úkolem je jednak zajistit bezproblémový přechod účetnictví z papírové podoby na jeho digitální podobu a následně upravit digitální účetnictví takovým způsobem, aby jeho vedení bylo v souladu s aktuálně platnou legislativou. Digitalizované účetnictví musí současně plně vyhovovat požadavkům a potřebám příslušné účetní jednotky.

Úprava původních vnitřních předpisů a tvorba

Nahrávám...
Nahrávám...