dnes je 27.5.2024

Input:

Nástroje sloužící pro zpracování účetní uzávěrky a závěrky

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Nástroje sloužící pro zpracování účetní uzávěrky a závěrky

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Digitální účetnictví by účetní jednotce mělo umožnit zpracovávat jednotlivé účetní transakce rychle, bezpečně a efektivně. Aby mohl celý proces bezproblémově fungovat, je potřeba, aby účetní jednotka byla na digitalizaci připravena. V případě zpracování uzávěrkových operací a finálního vyhotovení účetní závěrky je vhodné využívat níže uvedené nástroje.

Nástroje sloužící pro efektivní zpracování účetní závěrky:Hardware:
  • čtecí zařízení pro zpracování fyzické inventury,

  • čipy či čárové kódy, kterými se označují vybrané druhy majetku účetní jednotky (stálá aktiva, oběžná aktiva),

  • tiskárna na čárové kódy,

  • datové uložiště (ve fyzické podobě či cloudovém řešení).

Nemateriální prostředky podporující rozvoj digitálního účetnictví v účetní jednotce:
  • elektronický podpis,

  • vnitřní účetní předpisy upravující problematiku digitálního účetnictví,

  • software podporující digitální účetnictví (účetní program, ERP systém, speciální software, online řešení apod.),

  • datová schránka.

Účetní jednotka, která se snaží své účetnictví digitalizovat, by měla v rámci svých aktivit využívat vybrané nástroje, které pomohou digitalizovat účetnictví v průběhu účetního období, zpracovat účetní uzávěrku se zaměřením na zachycení specifických účetních transakcí na konci účetního období, sestavit účetní závěrku a splnit veškeré požadavky, které jsou na účetní jednotku kladeny aktuálně platnou legislativou.

Z hlediska materiálního zabezpečení celého digitalizačního procesu v oblasti finančního účetnictví je vhodné využívat vlastní datové uložiště nebo cloudové řešení, příp. kombinovat obě varianty vzájemně. V části "Inventarizace majetku a závazků" byl velmi podrobně popsán návrh řešení, jakým je možné realizovat fyzickou inventuru u vybraných druhů majetku. K zajištění této aktivity bude účetní jednotka

Nahrávám...
Nahrávám...