dnes je 29.5.2024

Dlouhodobý nehmotný majetekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný nehmotný majetekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby vlastní výrobyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škody na majetkuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání osobních ochranných pracovních prostředkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro analytické účtyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik uskutečnění účetního případuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Garance

1.1.2024, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis je zpracován pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti.1

Příslušenství pohledávky, pokuty a penáleGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhové a účelové členění provozních nákladů a výnosůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dluhy po splatnostiGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních a daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické podpisy a kvalifikovaná elektronická časová razítkaGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daňGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oceňování majetku a závazkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice pro testování kategorie účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Alena Čechová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzájemné zúčtováníGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce mimo pracoviště v režimu práce na dálku pro oblast účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnostiGarance

1.1.2024, Mgr. Ing. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních metodGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku a závazkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měna účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy chyb v účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metoda komponentního odpisováníGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konverze účetních a daňových dokladů v listinné podobě na elektronickou formuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpisový řádGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních záznamů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ověřování dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zachování digitální stopy účetních a daňových dokladůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cenné papíry a podílyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim statutárních fondůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohy na podíly na ziskuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdělávání zaměstnancůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní cesty a cestovní náhradyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby - materiál (suroviny, obaly, náhradní díly a další položky materiálu)Garance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání Daňové informační schránky PLUS (DIS+)Garance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonogram účetní závěrky velké účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezúročné zápůjčky zaměstnancůmGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Platební kartyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu a použití opravných položekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky po splatnostiGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence valutových a devizových operacíGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skartace účetních záznamů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace v praxi
Nahrávám...
Nahrávám...