dnes je 22.7.2024

Input:

Skartace účetních záznamů v elektronické podobě

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

5.8
Skartace účetních záznamů v elektronické podobě

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Po uplynutí doby, po kterou musí účetní jednotka uschovávat účetní záznamy v elektronické podobě, může v konečné fázi celého procesu dojít ke skartaci příslušných záznamů. Nejprve je však nezbytné vypracovat návrh na skartaci účetních záznamů v elektronické podobě s tím, že účetní jednotka předem rozřadí účetní záznamy se skartačním znakem V, u kterých již uplynula lhůta pro jejich uschování, mezi dokumenty se skartačním znakem A a S.

Následně účetní jednotka zpracuje návrh, ve kterém informuje příslušný oblastní archiv o skartačním řízení a záměru skartovat dokumenty se skartačními znaky A a S, které již lze v souladu s aktuálně platnou legislativou skartovat. Po odborném posouzení a povolení skartace jednotlivých účetních záznamů ze strany příslušného oblastního archivu je možné schválené dokumenty skartovat.

Postup skartace účetních záznamů v elektronické podobě:
  1. Vypracování návrhu na skartaci účetních záznamů.
  2. Předání informací o skartačním řízení oblastnímu archivu.
  3. Získání souhlasu se skartací.
  4. Skartace účetních záznamů v elektronické podobě.

Samotný proces skartace účetních záznamů v elektronické podobě musí být proveden tak, aby získaná data nebylo možné zneužít třetí stranou. V porovnání se

Nahrávám...
Nahrávám...