dnes je 19.6.2024

Input:

Základní právní normy upravující digitální účetnictví

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Základní právní normy upravující digitální účetnictví

Ing. Josef Horák, Ph.D.

V rámci vedení účetnictví bez ohledu na formu, v jaké je účetnictví vedeno, musí účetní jednotka dodržovat veškerou platnou legislativu, která souvisí s činností a aktivitami příslušné účetní jednotky. Oblast digitálního účetnictví je upravena především následujícími právními normami:

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

  • České účetní standardy pro podnikatele.

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 12/2020, o právu na digitální služby, ve znění pozdějších předpisů.

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách

Nahrávám...
Nahrávám...