dnes je 4.12.2023

Pracovní cesty a cestovní náhradyArchiv

26.6.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zachování digitální stopy účetních a daňových dokladůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické podpisy a kvalifikovaná elektronická časová razítkaGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metoda komponentního odpisováníGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný nehmotný majetekGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání osobních ochranných pracovních prostředkůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušenství pohledávky, pokuty a penáleGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdělávání zaměstnancůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu dohadných položekGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim statutárních fondůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechod na digitálně vedené účetnictvíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konverze účetních a daňových dokladů v listinné podobě na elektronickou formuGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Garance

1.1.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis je zpracován pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti.1

Zásoby vlastní výrobyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování kryptoměnGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro analytické účtyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních záznamů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cenné papíry a podílyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škody na majetkuGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzájemné zúčtováníGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ověřování dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik uskutečnění účetního případuGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetekGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby - zbožíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictvíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonogram účetní závěrky velké účetní jednotkyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování zaměstnancůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních a daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skartace účetních záznamů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy chyb v účetnictvíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence valutových a devizových operacíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky po splatnostiGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu a použití rezervGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních metodGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady vedení pokladnyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání datové schránkyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání Daňové informační schránky PLUS (DIS+)Garance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavení dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém zpracování účetnictvíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohy na podíly na ziskuGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotkyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby - materiál (suroviny, obaly, náhradní díly a další položky materiálu)Garance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavkyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu a použití opravných položekGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dluhy po splatnostiGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daňGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace v praxi
Nahrávám...
Nahrávám...