dnes je 23.7.2024

Elektronická fakturace

18.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úrovni EU se chystá harmonizace některých administrativních povinností v oblasti DPH.

Návrh nového zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek - informace z června 2024Garance

10.6.2024, Ministerstvo financí, Zdroj: Verlag Dashöfer

zveřejňuje pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví („návrh zákona”) a rámcové návrhy věcného řešení, které bude obsahem jeho prováděcích vyhlášek („návrhy vyhlášek”). Tyto dokumenty se zveřejňují v souvislosti…

Akt o umělé inteligenci a jednotný postup v oblasti digitalizace

30.5.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká republika podpořila v Bruselu v Radě pro telekomunikaci Akt o umělé inteligenci a zapojila se do diskuse o jednotné implementaci nových právních předpisů v oblasti digitalizace.

Podpora digitálních dovedností zaměstnanců

29.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností je ve většině firem nutností. Proč si nevypomoci finanční podporou pro své zaměstnance či OSVČ?

Návrh nového zákona o účetnictví

Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zveřejnilo pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví.

Přechod na digitálně vedené účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzájemné zúčtováníGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání datové schránkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování kryptoměnGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového zákona o účetnictví - informace z roku 2023Garance

1.1.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Pro ty, kdo se již v této době chtějí podrobně seznámit s návrhem zákona, doporučuji k prostudování pracovní verzi, tzv. spojenou verzi…

Stravování zaměstnancůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní desatero ochrany dat nejen v účetnictvíGarance

1.1.2024, JUDr. Jan Bárta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Data jsou zásadní komoditou, kterou účetní disponuje a musí být schopen prokázat, že k jejich ochraně vynaložil potřebné úsilí. Jejich ochrana není „něco navíc”, ale zásadní součástí činnosti účetních.…

Odložená daňGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh (2024)Garance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku a závazkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví - úvodGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o účetnictví” a „ZoÚ”)1 stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím…

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnostiGarance

1.1.2024, Mgr. Ing. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škody na majetkuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý hmotný majetekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý nehmotný majetekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby vlastní výrobyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik uskutečnění účetního případuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu a použití rezervGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohy na podíly na ziskuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické podpisy a kvalifikovaná elektronická časová razítkaGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní cesty a cestovní náhradyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání osobních ochranných pracovních prostředkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měna účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodní slovo autoraGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace a automatizace je fenoménem dnešní doby. Prostupuje řadou oborů, procesů, činností a aktivit. Jednou z významných oblastí, u kterých digitalizace probíhá, je právě i finanční účetnictví. Tím, že podnikatelský subjekt zdigitalizuje své účetnictví,…

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Garance

1.1.2024, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis je zpracován pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti.1

Pohledávky po splatnostiGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce mimo pracoviště v režimu práce na dálku pro oblast účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavení dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady vedení pokladnyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro analytické účtyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpisový řádGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oceňování majetku a závazkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace v praxi
Nahrávám...
Nahrávám...