dnes je 29.5.2023

Pracovní cesty a cestovní náhradyGarance

1.4.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizační fórum - přidejte se k nám...

20.3.2023, Ing. Martin Plachý, Zdroj: Digitalizační fórum

... a budeme spolu hledat nové, neprošlapané cesty, návody a rady pro usnadnění digitalizace v malých a středních firmách.

Pokrok v implementaci jednotné digitální brány EU pro občany a podnikatele

10.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vytváření celoevropského online rozcestníku - Jednotné digitální brány - úspěšně pokračuje.

Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení

3.2.2023, Zdroj: Finanční správa

S ohledem na množství dotazů a nejasností, které Finanční správa zaznamenala zejména v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, si dovolujeme upozornit, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená, že…

Novinky Online finančního úřadu 2022/2023Garance

30.1.2023, Mgr. Ing. Eva Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od spuštění Portálu MOJE daně a Online finančního úřadu (dostupné na www.mojedane.cz) uběhly téměř dva roky. Za tuto dobu došlo ke změnám v jejich funkčnosti, které mohou daňovým subjektům zásadním způsobem usnadnit plnění daňových povinností. Například má…

Daňová informační schránka (DIS+)Garance

17.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová informační schránka (dále také jen DIS+) je službou Finanční správy České republiky dostupnou na portálu MoJe daně. Dostupné online na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home1 Poskytuje možnost seznamovat se prostřednictvím internetu s informacemi…

Elektronická identifikace a identitaGarance

12.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních parametrů právního jednání kromě zřejmého projevu vůle je také určení osoby, která jej činí – viz § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podobně v případě podání vyžadují procesní předpisy jasnou patrnost skutečnosti, kdo jej činí –…

Elektronický podpisGarance

10.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronickým podpisem se rozumí „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá…

Datová schránkaGarance

5.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky začaly být používány od roku 2009 a představují dnes základní pilíř elektronické komunikace ve veřejnoprávním styku, tedy při kontaktu s orgány veřejné moci. Kromě toho ale mohou sloužit i k dodávání soukromoprávních dokumentů mezi fyzickými…

Manažer datových schránek nejen pro účetní

3.1.2023, Atlas Consulting, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem OSVČ a každým dnem mi stát na základě zákona zřídí datovou schránku. Na co ji vlastně potřebuji? Možná jen na podání daňového přiznání. To mi ale stejně dělá účetní… Může vůbec mou datovou schránku spravovat má účetní? Takto asi bude přemýšlet…

Metoda komponentního odpisováníGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu dohadných položekGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušenství pohledávky, pokuty a penáleGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechod na digitálně vedené účetnictvíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný nehmotný majetekGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdělávání zaměstnancůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim statutárních fondůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zachování digitální stopy účetních a daňových dokladůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání osobních ochranných pracovních prostředkůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konverze účetních a daňových dokladů v listinné podobě na elektronickou formuGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické podpisy a kvalifikovaná elektronická časová razítkaGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh (2023)Garance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro analytické účtyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škody na majetkuGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cenné papíry a podílyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Garance

1.1.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis je zpracován pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti.1

Ověřování dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzájemné zúčtováníGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Redakční dokumentGarance

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik uskutečnění účetního případuGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování kryptoměnGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby vlastní výrobyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních záznamů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních metodGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonogram účetní závěrky velké účetní jednotkyGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby - zbožíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu a použití rezervGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování zaměstnancůGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních a daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetekGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky po splatnostiGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence valutových a devizových operacíGarance

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace v praxi
Nahrávám...
Nahrávám...