dnes je 22.7.2024

Input:

Ověření účetních či daňových dokladů v elektronické podobě

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Ověření účetních či daňových dokladů v elektronické podobě

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Účetním dokladem se rozumí účetní záznam, který musí být průkazný. Aby bylo možné zajistit průkaznost účetního dokladu, je nezbytné před samotným zaúčtováním jakékoliv účetní transakce ověřit, zda daný doklad, který má být zachycen v účetním systému, nevykazuje věcné či formální nedostatky. Bez ověření příslušného dokladu nesmí účetní jednotka zachytit hospodářskou transakci do jednotlivých účetních knih.

Věcné ověření účetního či daňového dokladu v elektronické podobě spočívá v kontrole, zda daný doklad neobsahuje faktické chyby. Tedy, zda se daná transakce skutečně uskutečnila a nejedná se o podvržený doklad ze strany zaměstnanců či externího subjektu. Následně se kontroluje, zda veškeré údaje odpovídají skutečnosti a veškeré číselné údaje a hodnoty jsou správné. Účetní jednotka tedy současně musí veškeré hodnoty opět přepočítat, aby ověřila, zda v dokladu není uvedena numerická chyba. V případě, že je vše v pořádku, podepíše odpovědná osoba daný doklad elektronickým podpisem. Na daném dokladu by měl být současně uveden přesný okamžik provedené kontroly1.

Formální kontrola účetního či daňového dokladu v elektronické podobě je zaměřena na kontrolu veškerých formálních náležitostí, které musí příslušný doklad vykazovat. Veškeré požadavky na to, jaké údaje má účetní doklad obsahovat, jsou uvedeny v § 11 ZoÚ. Z pohledu daňového dokladu jsou veškeré formální požadavky stanoveny v § 29 až § 33a2 ZDPH. V rámci formální kontroly je nezbytné zároveň ověřit, zda je doklad v elektronické podobě čitelný z důvodu jeho smysluplné interpretace, zda nedošlo k jeho případnému porušení způsobeného např. technickou závadnou (např. vadný sektor na pevném disku apod.) tak,

Nahrávám...
Nahrávám...