dnes je 22.7.2024

Input:

Podpisový řád

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.5
Podpisový řád

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis vymezuje podpisové vzory statutárního orgánu a oprávněných zaměstnanců podepisovat účetní doklady a jiné účetní záznamy.

Jedna z možných variant:

Podpisový řád

- podpisové vzory statutárního orgánu a oprávněných zaměstnanců podepisovat účetní doklady a jiné účetní záznamy v účetní jednotce.

PŘÍJMENÍ, JMÉNO,TITUL FUNKCE PODPISOVÝ VZOR
Jednatel
Generální ředitel (GŘ)
Provozní ředitel(zástupce GŘ)
Finanční ředitel
Hlavní účetní
Pokladní
................

Za aktualizaci podpisového řádu odpovídá:

Účetní jednotka využívá pro podepisování účetních záznamů a veškerých dokumentů následující typ / typy (vyberte správnou variantu) elektronických podpisů: kvalifikovaný elektronický podpis / uznávaný elektronický podpis / zaručený elektronický podpis. (vyberte správnou variantu)

Veškeré požadavky na elektronický podpis a pravidla jeho používání v rámci účetní jednotky jsou uvedeny ve vnitřním předpisu "Elektronické podpisy a kvalifikovaná časová razítka".

Tento vnitřní předpis má dále návaznost na vnitřní předpis "Oběh účetních dokladů"

Komentář:

V uvedené variantě vnitřního předpisu předpokládáme, že ve firmě se podepisují účetní doklady a další záznamy vlastnoručním podpisem. Zákon o účetnictví (a další předpisy) připouští i jiné varianty – uznávaný elektronický podpis nebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. Z tohoto důvodu musí mít účetní jednotka připravený i další vnitřní předpis, jenž upravuje problematiku elektronických podpisů, který navazuje na podpisový řád.

Zákon o účetnictví v § 33a ZoÚ stanoví:

Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být

Nahrávám...
Nahrávám...