dnes je 6.12.2022

Input:

Používání osobních ochranných pracovních prostředků

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3
Používání osobních ochranných pracovních prostředků

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

3. Ochranné nápoje

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

Jedna z možných variant:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky

1.1. Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení

Vybavení zaměstnanců v dále uvedeném seznamu je maximální. Přidělené pracovní prostředky zůstávají majetkem firmy. Pracovní prostředky jsou zaměstnancům vydávány k osobnímu užívání natrvalo, případně na sjednanou dobu potřebnou k výkonu práce.

Pracovní zařazení Vybavení Životnost (počet měsíců)
Zámečník Ochranné brýle 12
  Ochrana sluchu 12
  Ochranné rukavice 1
  Ochranný oblek 12
  Ochranná obuv 12
  Při práci venku – zimní kabát 72
  Ušanka 36
  Zimní obuv 72
Lakýrník Ochranné brýle 12
  Ochranná čepice 12
  Ochranné rukavice 1
  Ochrana dýchacích orgánů 1
  Pracovní oblek 6
  Ochranná obuv 12
  Ochranná zástěra 6
  Zimní kabát 72
  Ušanka 36
  Zimní obuv 72
Údržbář    
     
     

1.2. Stanovení odpovědnosti

  • za řádné přidělování pracovních prostředků dle seznamu odpovídá ..............

  • za řádné vedení evidence těchto prostředků (viz příloha) odpovídá ..............

  • za kontrolu jejich používání odpovídá ..............

  • za objednávání potřebného množství odpovídá .............

  • za předkládání návrhů na úpravy vydaného seznamu odpovídá .............

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

2.1. Seznam poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Pracovní zařazení Klasifikace pracovní činnosti Prostředek Množství za měsíc
Zámečník Práce nečistá Čisticí pasta 500 g
Lakýrník Práce nečistá Čisticí pasta 500 g
    Rozpouštědlo 1.000 g
Administrativa Práce čistá Mýdlo toaletní 100 g

2.2. Stanovení odpovědnosti

  • za řádné přidělování pracovních prostředků dle seznamu odpovídá ..............

  • za objednávání potřebného množství odpovídá .............

  • za předkládání návrhů na úpravy vydaného seznamu odpovídá .............

3. Ochranné nápoje, specifické účinné doplňky stravy a zajištění pitné vody apod.

- sestavení dle konkrétních podmínek firmy

3.1. Seznam ...

3.2. Stanovení odpovědnosti ...

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

4.1. Seznam ...

4.2. Stanovení odpovědnosti ...

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

Stanovení výše příspěvku: kalkulace vychází například ze spotřeby pracího prášku, elektrické energie, vody, odpisu pračky za předpokladu, že pracovní oděv se pere 1x týdně apod.

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

(obdobně i mycí čisticí a dezinfekční prostředků, případně stejnokrojů, ochranných nápojů ...)

Zaměstnanec: Druh prostředku: Poskytnuto dne: Podpis příjemce: Poznámka:
         
         
         

Komentář:

Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky, popřípadě též ochranné nápoje, stanoví zákoník práce v § 104 ZP.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné

Nahrávám...
Nahrávám...