dnes je 1.3.2024

Harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý nehmotný majetekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby vlastní výrobyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhové a účelové členění provozních nákladů a výnosůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušenství pohledávky, pokuty a penáleGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škody na majetkuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro analytické účtyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný nehmotný majetekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Garance

1.1.2024, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis je zpracován pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti.1

Používání osobních ochranných pracovních prostředkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik uskutečnění účetního případuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dluhy po splatnostiGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních a daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového zákona o účetnictví - pokračování - informace z ledna 2024Garance

1.1.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového zákona o účetnictví, jehož znění bylo aktualizováno po vypořádání uplatněných připomínek, byl v lednu 2024 zveřejněn ve veřejné elektronické knihovně legislativního procesu (VeKLEP). Kromě návrhu zákona je v elektronické knihovně dostupná i…

Oceňování majetku a závazkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy chyb v účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daňGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metoda komponentního odpisováníGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měna účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních metodGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzájemné zúčtováníGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické podpisy a kvalifikovaná elektronická časová razítkaGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnostiGarance

1.1.2024, Mgr. Ing. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku a závazkůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice pro testování kategorie účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Alena Čechová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce mimo pracoviště v režimu práce na dálku pro oblast účetnictvíGarance

1.1.2024, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodní slovo autoraGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace a automatizace je fenoménem dnešní doby. Prostupuje řadou oborů, procesů, činností a aktivit. Jednou z významných oblastí, u kterých digitalizace probíhá, je právě i finanční účetnictví. Tím, že podnikatelský subjekt zdigitalizuje své účetnictví,…

Cenné papíry a podílyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdělávání zaměstnancůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohy na podíly na ziskuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim statutárních fondůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpisový řádGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového zákona o účetnictví - informace z roku 2023Garance

1.1.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Pro ty, kdo se již v této době chtějí podrobně seznámit s návrhem zákona, doporučuji k prostudování pracovní verzi, tzv. spojenou verzi…

Konverze účetních a daňových dokladů v listinné podobě na elektronickou formuGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úschova účetních záznamů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ověřování dokladů v elektronické podoběGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zachování digitální stopy účetních a daňových dokladůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní cesty a cestovní náhradyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Harmonogram účetní závěrky velké účetní jednotkyGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní desatero ochrany dat nejen v účetnictvíGarance

1.1.2024, JUDr. Jan Bárta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Data jsou zásadní komoditou, kterou účetní disponuje a musí být schopen prokázat, že k jejich ochraně vynaložil potřebné úsilí. Jejich ochrana není „něco navíc”, ale zásadní součástí činnosti účetních.…

Zásoby - materiál (suroviny, obaly, náhradní díly a další položky materiálu)Garance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro tvorbu a použití opravných položekGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosůGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky po splatnostiGarance

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace v praxi
Nahrávám...
Nahrávám...