dnes je 23.7.2024

Input:

Okamžik uskutečnění účetního případu

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.1
Okamžik uskutečnění účetního případu

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis vymezuje okamžik uskutečnění účetních případů podle konkrétních dokladů.

Jedna z možných variant:

Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu

Účetní případ Okamžik uskutečnění účetního případu
Vydaná faktura Den vystavení faktury (vzhledem k podmínkám splnění smlouvy)
Přijatá faktura Den přijetí faktury, specifické případy souvisí s datem zdanitelného plnění dle platného zákona o DPH
Pokladní doklad Den příjmu nebo vydání hotovosti
Bankovní doklad Den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z účtu peněžních prostředků, čerpání nebo splácení úvěrů apod.)
Interní doklad Den vyhotovení účetního dokladu, ve specifických případech – den zjištění manka, škody, vyúčtování odpisů apod.

Tento předpis souvisí s vnitřními předpisy:

"Oběh účetních dokladů"

"Podpisový řád"

Komentář:

Okamžik uskutečnění účetního případu je povinnou náležitostí účetního dokladu. V některých případech je tento okamžik jednoznačný – například při platbě z účtu peněžních prostředků. V některých případech takto jednoznačné vymezení není.

Určitý návod poskytuje ČÚS č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech (bod 2.4.3).

Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde:

  • ke splnění dodávky,

  • k platbě splnění peněžitého dluhu,

  • k inkasu pohledávky,

  • k postoupení pohledávky,

  • k vkladu pohledávky,

  • k poskytnutí či přijetí zálohy a závdavku,

  • k převzetí dluhu,

  • ke zjištění manka, schodku, přebytku či škody,

  • k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky,

  • a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zákona, vyhlášky, Českých účetních standardů pro podnikatele a ze zvláštních

Nahrávám...
Nahrávám...