dnes je 22.7.2024

Input:

23/2000 F.z., Pokyn č. D-215: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 3/2000 Sb. m. s.)

23/2000 F.z., Pokyn č. D-215: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 3/2000 Sb. m. s.)
Pokyn č. D-215
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 3/2000 Sb. m. s.)
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Republikou Kazachstán tento pokyn:
Článek 1
 
Referent: M. Kamanová, tel. 5704 3398
Čj. 251/29 013/2000
Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 9. dubna 1998 v Almaty. Smlouva vstoupila v platnost dnem 29. října 1999. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
(a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2000 nebo později;
(b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2000 nebo později.
Článek 2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Úroky (článek 11) z tzv. vládních úvěrů jsou ve státě zdroje osvobozeny od zdanění. Při uplatnění těchto nároků musí oprávněné osoby předložit formuláře spolu s potvrzením o rezidentství.
Kazašská daňová legislativa má v současné době pro tento účel předepsány dva typy formulářů. České právnické osoby, které mají podle smlouvy nárok na snížení (popř. osvobození) daně vybírané srážkou v Kazachstánu, musí předložit příslušnému kazašskému správci daně, do jehož
Nahrávám...
Nahrávám...