dnes je 23.7.2024

Input:

Návrh nového zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek - informace z června 2024

10.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

0.2.3
Návrh nového zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek – informace z června 2024

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejňuje pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví ("návrh zákona") a rámcové návrhy věcného řešení, které bude obsahem jeho prováděcích vyhlášek ("návrhy vyhlášek"). Tyto dokumenty se zveřejňují v souvislosti se zahájením meziresortního připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví ("doprovodný zákon").

Ve finální fázi přípravy doprovodného zákona Ministerstvo financí zohlednilo i řadu připomínek a doporučení, které vzešly z projednávání návrhu nového zákona o účetnictví Legislativní radou vlády a jejími pracovními komisemi. Z toho důvodu doprovodný zákon nenavazuje na návrh zákona o účetnictví ve znění předloženém LRV, ale na návrh zákona ve znění připomínek a doporučení LRV.

Zdaleka ne všechny připomínky LRV se týkaly přesahu zákona o účetnictví do jiných částí právního řádu. V aktuálně zveřejňované verzi návrhu zákona jsou proto zohledněny jen ty oblasti, které mají významný průnik s jinými právními předpisy. Nejzásadnějšího přepracování se tak dostalo části týkající se zveřejňování, tj. problematiky dnešních výročních zpráv, na kterou navazují desítky jiných právních předpisů.

Zveřejňovaný návrh zákona je pracovní verzí. To znamená, že obsahuje jak předpokládané změny legislativního textu, tak i komentáře k jednotlivým ustanovením, které naznačují další, doposud neprovedené změny textu návrhu zákona. Výčet komentářů však nelze chápat jako úplný nebo definitivní.

Návrh zákona může doznat

Nahrávám...
Nahrávám...