dnes je 22.7.2024

Input:

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.1
Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis je zaměřen na formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví

Varianty:

A)

Vnitropodnikové účetnictví bude organizováno v rámci analytických účtů k syntetickým účtům finančního účetnictví; přičemž se využije účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy – používané analytické účty jsou součástí firemního účtového rozvrhu.

B)

Vnitropodnikové účetnictví bude organizováno v samostatném účetním okruhu s využitím účtových tříd 8 a 9

................ popis uspořádání a náplně jednotlivých účtů ..................

(používané účty třídy 8 a 9 jsou součástí firemního účtového rozvrhu)

C)

Vnitropodnikové účetnictví bude organizováno kombinací přístupů A) a B)

............................ popis ....................

Pro potřeby finančního účetnictví v případě účtování provozních nákladů podle druhů zajišťuje vnitropodnikové účetnictví průkazné podklady ve formě sestav:

 • o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností:

  • nedokončené výroby

  • polotovarů

  • výrobků

 • pro vyjádření aktivace vlastních výkonů:

  • materiálu

  • zboží

  • vnitropodnikových služeb

 • pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností:

  • zásoby vlastní výroby budou oceňovány na úrovni přímých nákladů, tj. přímý materiál, polotovary, přímé mzdy, včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění a ostatní přímé náklady.

Tento vnitřní předpis souvisí s vnitřním předpisem (rozhodnutím) o účtování provozních nákladů a výnosů podle druhů nebo podle účelu.

Účetní jednotka vede vnitropodnikové účetnictví v elektronické podobě prostřednictvím softwarového produktu: (napište název softwarového produktu včetně jeho specifikace, ve kterém vedete vnitropodnikové účetnictví v elektronické podobě).

Možná varianta – účetní jednotka uschovává účetní záznamy v oblasti vnitropodnikového účetnictví v elektronické podobě prostřednictvím cloudového řešení

Účetní záznamy v oblasti vnitropodnikového účetnictví jsou uschovány v elektronické podobě v cloudovém uložišti (uveďte, o jaké cloudové uložiště se jedná včetně jeho konkrétního vymezení).

Možná varianta – účetní jednotka uschovává účetní záznamy v oblasti vnitropodnikového účetnictví v elektronické podobě na pevných discích typu HDD či SSD včetně přenosných ekvivalentů

Účetní záznamy v oblasti vnitropodnikového účetnictví jsou uschovány v elektronické podobě, přičemž tyto záznamy jsou uloženy (uveďte podrobné informace o datovém uložišti, ve kterém se uschovávají účetní záznamy v oblasti vnitropodnikového účetnictví).

Archivace účetních záznamů je řešena prostřednictvím vnitřních předpisů "Úschova účetních záznamů v elektronické podobě" a "Skartace účetních záznamů v elektronické podobě".

Komentář:

V případě vnitropodnikového účetnictví má účetní jednotka právo volby, v podstatě se může rozhodnout mezi třemi variantami:

A) buď bude používat systém účtů finančního účetnictví, jedná se o tzv. jednookruhové účetnictví,

B) nebo si vytvoří systém vlastní (od účtů finančního účetnictví oddělený), jedná se o tzv. dvouokruhové účetnictví,

C) nebo si zvolí kombinaci obou přístupů.

ad A) Účetnictví jednookruhové je charakteristické tím, že v něm je uplatněno pouze

Nahrávám...
Nahrávám...