dnes je 27.5.2024

Input:

Seznam zkratek

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1.2
Seznam zkratek

Verlag Dashöfer

Seznam zkratek z oblasti informačních technologií souvisejících s digitalizací účetnictví

Zkratka Originál Překlad/význam
AI Artificial Inteligence umělá inteligence
API Application Programming Interface rozhraní pro programování aplikací
B2B Business to Business obchodní vztah mezi obchodními společnostmi
B2C Business to Customer obchodní vztah mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem
B2G Business to Government podnikání pro vládu
BI Business Intelligence získávání obchodně důležitých informací, znalostí a dovedností potřebných pro adekvátní rozhodování podniku
CDC Cognitive Data Capture rozeznávání dat na papíře
CEO Chief Executive Officer výkonný ředitel společnosti
CFA Chartered Financial Analyst konfirmační faktorová analýza
CFO Chief Financial Officer finanční ředitel
CRM Customer Relationship Management řízení vztahů se zákazníky
DIS - daňová informační schránka 
DMS Document Management System systém pro správu dokumentů
ECM Enterprice Content Management technologie pro vytváření, sběr, správu, zabezpečení, ukládání, likvidaci, publikování, distribuci, prohledávání, prezentaci, prohlížení apod. veškerého digitálního obsahu
EDI Electronic Data Interchange elektronická výměna dat
EDIFAC Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport pravidla OSN pro elektronickou výměnu dat ve správě, obchodě a dopravě
EDP Electronic Data Processing elektronické zpracováni dat
eIDAS - nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
EIS Executive Information System informační systém exekutívy (výkonné složky managementu)
ERP  Enterprise Resource Planning podnikový informační systém (plánování podnikových zdrojů)
FTP File Transfer Protocol protokol pro přenos souborů mezi počítači v rámci počítačové sítě
HDD Hard Disk Drive elektromechanické zařízení pro záznam a čtení adresovatelných dat, paměť o velké kapacitě
HTTP Hypertext Transfer Protocol internetový protokol určený pro komunikaci s WWW servery
Nahrávám...
Nahrávám...