dnes je 22.7.2024

Input:

Úvod

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Úvod

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Digitalizace je fenoménem dnešní doby. Ovlivňuje občany bez ohledu na jejich věk či pohlaví, podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost či obor podnikatelské činnosti, ale i stát v podobě zákazníka podnikatelských subjektů či v podobě orgánu veřejné moci. Jedná se o trend, který byl zcela zásadním způsobem urychlen proběhlou koronavirovou pandemií. Ta dočasně omezila osobní kontakty lidí na minimum, avšak potřeba komunikovat a realizovat jednotlivé aktivity, byla zachována. Z tohoto důvodu došlo k urychlení nastoleného digitalizačního procesu do takové míry, že fyzické i právnické osoby začaly využívat digitální technologie stále více a více. Řada podnikatelských subjektů najednou zjistila, že pokud nebude digitalizovat procesy v dané účetní jednotce, mohlo by dojít k ohrožení firmy jako celku, přičemž ve finální fázi by mohla být zcela zásadním způsobem ohrožena finanční stabilita účetní příslušné jednotky. Ta by mohla vést až k jejímu samotnému bankrotu.

Rozhodnutí, zda digitalizovat či nedigitalizovat účetní jednotku, je vždy na příslušné účetní jednotce. Ta se pro digitalizační proces může rozhodnout samostatně na základě svého uvážení, nebo v některých případech k tomuto procesu může být donucena i svým obchodním partnerem. Tím může být dodavatel či odběratel příslušné účetní jednotky, který vyžaduje realizovat vzájemnou komunikaci výhradně v elektronické formě (např. včetně povinného elektronického předávání daňových dokladů). Hlavní motivací této formy vzájemné komunikace může být snaha:

  • o samotné zajištění komunikace v krizové době,

  • o snížení nákladů na zajištění veškeré komunikace,

  • ale i o vzájemnou elektronickou komunikaci, která dokáže zároveň zajistit větší transparentnost celého obchodního procesu.

Obdobně toto tvrzení platí i v případě realizace obchodních transakcí se státem, kdy stát vystupuje v podobě zákazníka, který od příslušné účetní jednotky odebírá služby, výrobky či zboží a v rámci jednotlivých aktivit vyžaduje spolupráci založenou převážně na elektronické komunikaci (např. povinná elektronická fakturace).

V neposlední řadě nelze opomenout i stát z pohledu orgánu veřejné moci, který požaduje vzájemnou elektronickou komunikaci mezi ním a účetní jednotkou (např. v podobě podání daňového přiznání, registrační povinnosti apod.).

Digitalizace tedy postupně prostupuje prakticky veškerými podnikovými procesy a je možné konstatovat, že progresivní a inovativní účetní jednotka by měla tento trend následovat a snažit se maximálně využít potenciál,

Nahrávám...
Nahrávám...