dnes je 27.5.2024

Input:

Zálohy na podíly na zisku

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

11.2
Zálohy na podíly na zisku

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Předmět vnitřního předpisu

2. Vymezení zálohy na výplatu podílů na zisku

3. Účtování zálohy na výplatu podílů na zisku

4. Vrácení zálohy na výplatu podílů na zisku

Jedna z možných variant:

1. Předmět vnitřního předpisu

Vnitřní předpis upravuje problematiku zálohy na výplatu podílů na zisku. Definuje zálohu na výplatu podílů na zisku, objasňuje předpoklady, za jakých je možné tuto zálohu vyplatit. Vymezuje účetní zachycení zálohy na výplatu podílů na zisku a v neposlední řadě specifikuje vrácení zálohy na výplatu podílů na zisku.

2. Vymezení zálohy na výplatu podílů na zisku

Zálohy na výplatu podílů na zisku lze vyplácet jen ve zcela specifických případech. Tyto zálohy lze vyplácet v případě rozhodnutí o zálohách na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.

Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu.

Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.

Vlastní podíly na zisku (nikoliv zálohy) se vyplácí v případě rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o rozdělení zisku na základě řádné, případně mimořádné účetní závěrky.

3. Účtování zálohy na výplatu podílů na zisku

Účetní případ MD D
Záloha na výplatu podílů na zisku*) 432 364
Vyúčtování zálohy na základě rozhodnutí o rozdělení zisku**) 431 432

*) Záloha na výplatu podílu na zisku v případě rozhodnutí o zálohách na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.

**) Rozhodnutí o rozdělení zisku na základě řádné (případně mimořádné) účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace (další rozdělení zisku, resp. úhrada ztráty bude dle zápisu z valné hromady).

Účtování je vždy na základě písemného rozhodnutí o zálohách na výplatu podílů na zisku.

4. Vrácení zálohy na výplatu podílů na zisku

Pokud účetní jednotka vyplatila zálohu či zálohy na podíly na zisku a:

  • zisk nedosáhl výše, která již byla rozdělena,

  • a / nebo valná

Nahrávám...
Nahrávám...